Zuzka HejtíkováProfesionální handler

 • pro všechna plemena psů
 • specializace pro plemeno Dalmatin a FCI skupinu VI.
 • specializace pro plemeno Barzoj, Polský chrt a FCI skupinu X.
 • mimo NO (Německý ovčák)

Poradce a lektor v oboru:

 • Kynologie
 • Organizace kynologie v ČR a ve světě
 • Organizace a vedení chovu psů a koček
 • Chov psů a koček
 • Základy genetiky a plemenářské práce, DNA
 • Zásady zdravého chovu + související problematika
 • Evoluce a domestikace psa
 • Anatomie psů a koček
 • Fyziologie psů a koček
 • Výživa a krmení, Obezita
 • Hodnocení exteriéru
 • Kritéria posuzování
 • Testování povahy
 • Welfare
 • Obecná zootechnika, Tvorba expozice
 • Reprodukce
 • Porodnictví a péče o štěňata a matku
 • Hygiena chovu
 • Biologické základy chovu
 • Základy veterinářství
 • Vybrané kapitoly z veterinářství
 • Nemoci psů a koček
 • Farmakoterapie
 • Parazitologie
 • BOZP
 • Etologie
 • Profesní etika a transport zvířat
 • Manipulace a práce se psem a kočkou
 • Komunikace se psem a kočkou
 • Práce se štěňaty včetně přípravy
 • Výchova psa a kočky
 • Využití psa

Způsoby učení

 • Modeling
 • Mimikry
 • Luring
 • Capituring
 • Shaping aneb tvarování psa
 • Targeting
 • také některé další výcvikové metody a postupy

Praxe včetně přípravy

 • Mohu Vás také naučit správné předvedení Vašeho pejska na výstavách, Bonitacích a Svodech
 • Sestavení individuálního plánu na míru (výstavní, treninkový, výživový, chovatelský záměr, chovný pár, import, export, atd.)

Personál ve výstavním kruhu

 • Překladatelka
 • Vedoucí kruhu
 • Zapisovatelka
 • Asistentka

Stříhání a kosmetická úprava psů

 • pro všechna plemena psů

Masáže psů, Fyzioterapie a Rehabilitace

 • vhodné pro všechna plemena psů i koček
 • léčebná (pooperační, poúrazové)
 • sportovní
 • pracovní
 • relaxační 

Canisterapie

 • je léčebný kontakt psa a člověka
 • všude kam pejsek přijde, vyvolává dobrou náladu a spoustu úsměvů
 • uzdravuje, když už bílá medicína nestačí...

Práce s handicapovanými a zachráněnými zvířaty

 • manipulace s hluchými nebo slepými jedinci
 • návrat zachráněných zvířat zpět do plnohodnotného života

Aromaterapie nejen pro zvířata

 • je jako řízené používání esenciálních olejů k udržování, podpoře a zlepšení fyzické, psychické i duchovní pohody

Genetika Barev

 • genetická pravidla dědičnosti barevných Lokusů

Problematika infekčních komplikací v březosti a raném poporodním období

 • dostupné možnosti, jak zvýšit péči o březí matky z pohledu prevence infekčních komplikací, přenosu sexuálně-přenosných onemocnění, a jak zabránit zbytečným úhynům vrhů v poporodním období, které jsou velmi často způsobeny infekcemi získanými v průběhu porodu, většinou původem z porodních cest matky. Velmi často jsou tyto problémy způsobeny prozaickými příčinami, které však lze eliminovat, pokud jsou správně diagnostikovány. 


Právní minimum pro Ochránce zvířat

 • právní záležitosti, zákony, paragrafy, řády, směrnice, nařízení apod.
 • české právo, mezinárodní právo a také EU

Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušennosti a praxe

 • Nový Občanský Zákoník a dále Zákon č. 246/1992 Sb., Na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí.
 • Právní postavení zvířete. Účel a základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy.
 • Orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, vybrané kompetence krajských veterinárních správ.
 • Přestupky a správní delikty.
 • Právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete.
 • Zvláštní opatření, především umístění týraného zvířete do náhradní péče, a péče o zvíře, kterému hrozí uzavření v bytě nebo jiném prostoru.
 • Úprava veřejných vystoupení zvířat. Problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat.
 • Trestné činy na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybraná ustanovení zákona o Policii České republiky a právo vstupu, atd.


První pomoc pro psy

 • základ anatomie psa
 • posouzení zdravotního stavu psa
 • fixace psa a manipulace se psem zraněným a nemocným
 • úrazové stavy
 • zástava krvácení
 • kardiopulmonální resuscitace psa
 • termická poranění
 • tonutí
 • úrazy elektrickým proudem
 • otravy
 • cizí těleso v dýchacích cestách
 • akutní stavy a jejich přednemocniční péče a zajištění transportu psa
 • prevence zdraví psa
 • obvazové techniky
 • uštknutí zmijí, alergická reakce na žihadlo, klíšťata a jejich odstraňování

Genetika a šlechtění psů

 • Úvod do molekulární genetiky, základy genetiky v kostce
 • Mendelovy zákony, úplná a neúplná dominance
 • Vazba vloh (Vazba mezi geny, Morganovo a Batesonovo číslo)
 • Dědičnost zbarvení (vlastnosti, interlokusové interakce, pigment, lokusy)
 • Dědičnost typu osrstění
 • Dědičnost délky ocasu
 • Podstata DNA testů
 • Ověření paternity, DNA profil
 • Využití bodových mutací ve šlechtění zvířat
 • Úvod do populační genetiky, Hardy-Weinbergova rovnováha
 • Genetické zákonnitosti populace, Narušení Hardy-Weinbergovy rovnováhy
 • Práce s koeficientem inbreedingu
 • Práce s rodokmeny
 • Dědičná onemocnění *
 • Šlechtění aneb jak být v chovu lepší **
 • Vyhodnocení zdravotních databází ***
 • Určení genetické predispozice pro vybrané vlastnosti exteriéru****
 • Určení genetické predispozice pro výkon psů *****

*      Dědičná onemocnění

 • Oční (PRA, RCD, CRD, CMR, CSNB, CEA, CKCSID, Glaukom, Katarakta, Luxace a subluxace čočky, atd.)
 • Kožní (HNPK, CDA, CGH, ED/SFS, Ichtyóza, Digitální hyperkeratoza, Black Hair Follicular Dysplasia, , Musladin-Lueke syndrom, atd.)
 • Metabolická (GSD, BTPKD, Toxikoza mědí, Cystinurie, Imerslund-Grasbeck syndrom, Primární hyperoxalurie, atd.)
 • Další (Familiarní nefropatie. MDR1, Degenerativní Myelopatie, Cerebelární ataxie, Neonatální ataxie, Spinocerebelární ataxie, Chondrodysplazie, Polyneuropatie, Systémová degenerace psů, CNM, GM1, NEWS, TNS, CLAD, Von Willebradova choroba Hyperurikosurie, Dwarfismus, atd.)

**     Šlechtění aneb jak být v chovu lepší 

 • Genetické základy kvantitativních vlastností, Genotyp, Fenotyp, ovlivňující faktory, využitelnost databází, proměnlivost, způsoby vyhodnocení, Plemenné hodnoty, Šlechtitelský program, výhody, atd.

***    Vyhodnocení zdravotních databází 

 • určení genetické predispozice pro DKK, DLK, OCD, onemocnění srdce, Kryptorchismus, Epilepsie, atd.

****   Určení genetické predispozice pro vybrané vlastnosti exteriéru 

 • možnosti genetického hodnocení exteriéru, lineární popis, vyhodnocení, práce s Plemennými hodnotami, Šlechtitelský program, atd.

*****  Určení genetické predispozice pro výkon psů 

 • Genetická hodnota jedince, zkoušky vloh, systém hodnocení, vyhodnocení zkoušek a jejich využití v chovu, selekce, koeficienty dědivosti, práce s Plemennými hodnotami, Šlechtitelský program, atd.


Spolu-chovatel v Chs Petrovický vítr a majitel Chs dona Zuzia

 • praxe ve "psím světě" zatím 25 let
 • úspěšný absolvent vysoce odborného studia s akreditací 
 • také absolvent vysoce odborných certifikovaných seminářů a workshopů
 • pravidelný účastník výročních Členských schůzí a Valných hromad chovatelských klubů
 • účastník WAFDAL annual meeting
 • člen několika Chovatelských klubů v ČR i v zahraničí