Povaha

Polský chrt je vyrovnaný a vnímavý pes, který má rád celou svou rodinu, včetně dětí. Jeho povaha je typická pro většinu chrtů - je svůj. K cizím lidem je zpravidla odtažitý a nevšímavý, nevyhledává s nimi kontakt a už vůbec nemá potřebu se s někým cizím mazlit a přehnaně hladit. Jen minimum Polských chrtů je vyloženě kamarádských. Pokud chtějí s někým kamarádit, řeknou si o to sami. Nemají rádi důvěrnosti od cizích lidí.

Tento vcelku sebevědomý pes je zpravidla v různých situacích odvážný, a třebaže to není hlídací plemeno, ohlásí štěkotem podezřelé lidi a je i schopen svého pána chránit. Často se upíná jen na jednoho pána a toho je také ochoten poslouchat.

Je milý, klidný, až rozvážný, doma nepřekáží ani není dotěrný. Pro pohlazení si sice rád přijde, chce tím ale vyjádřit svou náklonnost a připomenout, že tam se svým pánem stále je. Třebaže je to aristokrat, umí být něžný, přítulný i vděčný. Má rád pohodlí a mazlení, zkrátka teplo domova. Nejraději spí na vyvýšeném místě a rozhodně upřednostní měkkou podložku či polštář před tvrdou podlahou, a to i v letních měsících. Opravdu to není pes na zahradu.

Jeho výchova není těžká, třebaže je lehce odlišná od ostatních plemen. Je nutné naučit se pochopit a respektovat jeho trošku zvláštní, běžným standardům se lehce vymykající povahu. Patří však k poslušnější a ke spolupráci ochotnější skupině chrtů. Nesnese dril, a třebaže je ochotný poslouchat, chce si o svém životě rozhodovat sám. Na konkrétní situace má svůj názor, který chce svému člověku sdělit. Ovšem ne vždy je jeho postoj k dané situaci shodný s názorem jeho pána. Volí cestu domluvy či kompromisu. Není psem, který by splnil bezodkladně jakýkoliv povel či přání člověka, na to je příliš důstojný.

Je učenlivý a zároveň osobitý, což z něj dělá psa s vlastním názorem. Dokud žije v rodině jako psí jedináček a člověk je vlídný a zároveň důsledný při výchově, je polský chrt velmi poslušný a poměrně ve všem spolehlivý. Je schopen se brzy naučit základním cvikům poslušnosti, třebaže nikdy nebude strojově přesný. Ovšem je-li součástí smečky, snadno sklouzne k využívání nedůslednosti a dá přednost smečkovému chování, které je pro něj srozumitelné, přirozené a svým způsobem výhodnější. Má rád klasický smečkový řád.


autor: Eva Nohelová, část článku "Polský chrt", zdroj: ifauna.cz