Degenerativní Myelopatie

Degenerativní myelopatie (DM) je v současnosti jednou z nejdiskutovanějších geneticky podmíněných chorob. Je to neurologické onemocnění, které bylo poprvé popsáno v 70. letech minulého století.

Nejvíce se podobá lidské roztroušené skleróze. Rozvine se v období 5-14. roku života psa. Nejvíce postiženým plemenem je Německý ovčák a všechna plemena, která jsou s ním spojená, tedy i Československý a Saarlosův vlčák. U "vlčích" plemen, tak i u Německého ovčáka se podílel na plemenitbě vlk. Byl prokázán i případ utracení vlka v ZOO u něhož se projevila DM!

Příčina nám dosud není známa, ale již známe gen, který tuto nemoc přenáší. RTG je zcela zbytečný, protože v počátcích nemoci neprokáže vůbec nic. DM je choroba, která vyústí v postupné ochrnutí pánevních končetin a následně postupuje směrem k hlavě zvířete. DM je onemocnění staré a objevuje se se v několika plemenech a dokonce i u kříženců.

Objevuje se, když je pes starší, nejdříve až pátým rokem života.

To je důvod, proč byla v minulosti tato nemoc nesprávně diagnostikována jako "ochrnutí". Teď už víme, že DM způsobuje také deformaci nervů. Pokud si chceme být jisti, necháme si psa otestovat.

DM způsobuje degeneraci bílé hmoty v míše. Bílá hmota je část míchy odpovědná za předávání informací mezi tělem a mozkem. První věc je "tahání" zadních noh. Později se paralýza stává progresivní a na konci také postihuje životně důležité orgány, nakonec jedinci celí ochrnou...pak umírají.


Při genetickém testování lze diagnostikovat 3 stupně:

  • mutaci genu DM / DM nemocný (at risk)
  • N / DM přenašeč (carrier)
  • N / N čistý (clear)

* Ačkoli při mutaci genu DM/DM at risk v doslovném překladu znamená "v riziku", je zde při tomto výsledku jen otázkou času, kdy u jedince zmíněná nemoc propukne.


Pro chov je dobré testovat co nejvíce psů. Jen tak se dozvíme, jak je plemeno postižené a zamezíme tomu, aby se dále rodila štěňata postižená tímto onemocněním.

Štěně, které zdědí "špatný gen" od obou rodičů onemocní. Štěně, které zdědí "špatný gen" od jednoho z rodičů neonemocní, ale stane se přenašečem.


Je podstatné, aby si každý chovatel zvážil sám jakou má genetickou základnu:

  • A podle toho šel buď cestou ředění (N/N x N/DM). Zde je u potomků nutno pokračovat dále přísnou selekcí.
  • A nebo šel cestou úplně čistou (tzn. N/N x N/N) a tento gen úplně vymýtil.

upravila: Zuzka Hejtíková, Chs dona Zuzia; 
(Zdroj: Wolfdog)